Tjenesten leveres
av creativebit

 


    Dirigent
 

Bjørn Morten Kjærnes er ny dirigent i Oppegård Janitsjar fra høsten 2015.

Bjørn Morten har arbeidet som lærer i musikkskole, grunnskole, ungdomsskole, folkehøgskole og videregående skole, samt vært rektor for Ås og Frogn kommunale kulturskoler. Sist har han sittet som rektor ved Ski kulturskole.

Tidligere har han dirigert mange korps, de siste bl.a. Jernbanemusikken og Romsås Janitsjar.
I tillegg har han undervist og ledet sommermusikkskoler i NMF regi, samt vært gjestedirigent og seminardirigent i en mengde korps.

Han er også komponist og har arrangert utallige stykker for korps. I tillegg er han medeier i Noteservice og sitter også med verv i Tono.